Miloš Mamula

Osiguranik.com

Rođen 1984.godine. Diplomirani inženjer informatike. Od 2006.g. do 2008. radio u
Energoprojekt Ingraf, firmi koja se bavila multimedijom i digitalnom štampom. Tu je napravio
prve web sajtove i stekao iskustvo u oblasti štampe, kasnije i outdoor marketinga. Od 2008.g.
do 2018. radio kao senior underwriter u Energoprojekt Garant a.d.o., kao ekspert za osiguranje
objekata u izgradnji i montaži i sve vrste osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti.
Osnivač web sajta 4zida.rs koji je sada jedan od lidera u oblasti oglašavanja nekretnina u Srbiji,
i web sajta osiguranik.com koji je 2015. sklopio partnerstvo sa Infostud grupom. Trenutno je
direktor Društva za zastupanje u osiguranju INZUOS (internet zastupanje u osiguranju) u čijem
je vlasništvu i sajt osiguranik.com, a cilj je digitalna transformacija svih proizvoda osiguranja za
koje je to po prirodi rizika moguće.