Josip Tvrtković

MSc., CEO Valicon Hrvatska

19 godina iskustva u oblasti marketinških istraživanja, sa posebnim fokusom na sektoru usluga i
projektima koji se odnose na CX, business intelligence, business analytics i segmentacije. MA psihologije
(master rad na temu stilova donošenja odluka potrošača). Radio je i u UniCredit Bank (Zagrebačka
banka) kao Leading Specialist for Market Research.

-VALICON je jedna od vodećih istraživačkih i konsultantskih kompanija u oblasti marketinga u
jugoistočnoj Evropi, sa preko 20 godina iskustva u poslovnoj i marketinškoj analitici, sa kancelarijama u
Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu i Beogradu.
Kompanija VALICON je pionir na polju implementacije modernih metoda istraživanja u jugoistočnoj
Evropi. 2015. godine VALICON je kao prva kompanija u regionu započeo sa implementacijom
neuromarketinških alata sa ciljem evaluacije TV reklama i razumevanja podsvesnih reakcija potrošača,
kao i za fino podešavanje TV reklama u fazi post produkcije.